Fyzické osoby nepodnikatelé

Při řešení majetkových sporů vzniklých zejména ze smluv:

 • kupních
 • směnných
 • nájemních
 • o dílo
 • o půjčce
 • o sdružení
 • o smlouvách budoucích
 • typově neupravených v občanském zákoníku (tzv. nepojmenované smlouva), atd.

Dále např.

 • při řešení majetkových sporů vzniklých při vypořádání a zrušení podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů
 • ve sporech o zaplacení dlužných částek ze směnek či z uznání dluhů

 

Fyzické osoby podnikatelé

Fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona popř. podnikající na základě jiných zákonů (poskytovatelé služeb, výrobci spotřebního zboží, pronajímatelé nemovitostí, architekti, atd.) při řešení majetkových sporů s obchodními partnery a především s konečnými zákazníky zejména ze smluv:

 • kupních
 • nájemních (v souvislosti s neplacením nájemného)
 • mandátních a komisionářských
 • přepravních
 • o dílo
 • o obchodním zastoupení
 • o smlouvách budoucích
 • typově neupravených v obchodním zákoníku (tzv. nepojmenované smlouvy) atd.

Dále např.

 • ve sporech o vyklizení bytů, nebytových prostorů nebo jiných nemovitostí
 • ve sporech o zaplacení dlužných částek ze směnekči z uznání závazků
 • ve sporech z pracovních smluv o náhradu škody či z dohod o hmotné odpovědnosti

Obchodní společnosti a družstva

Obchodní společnosti a družstva (pojišťovny, záložny, bytová družstva, realitní kanceláře, stavební společnosti, velkoobchody, pronajímatelé nemovitostí, poskytovatelé ubytovacích služeb, reklamní společnosti, cestovní kanceláře, zemědělská družstva, výrobci nábytku, autobazary, půjčovny automobilů, mlékárny, pekárny, dřevařské společnosti, opravny vozidel, atd.) při řešení majetkových sporů s obchodními partnery a především s konečnými zákazníky zejména ze smluv:

 • kupních
 • nájemních (v souvislosti s neplacením nájemného)
 • pojistných
 • leasingových
 • mandátních
 • zprostředkovatelských
 • o dílo
 • o prodeji, nájmu podniku či jeho části
 • o obchodním zastoupení
 • o nájmu, provozu dopravního prostředku
 • o smlouvách budoucích
 • typově neupravených v obchodním zákoníku (tzv. nepojmenované smlouvy) atd.

Dále např.

 • ve sporech o vyklizení bytů, nebytových prostorů nebo jiných nemovitostí
 • ve sporech ze smluv o fůzi podle § 220k obchodního zákoníku
 • ve sporech o zaplacení dlužných částek ze směnek či z uznání závazků
 • ve sporech z pracovních smluv o náhradu škody či z dohod o hmotné odpovědnost

Jednotky územní samosprávy

Jednotky územní samosprávy (obce, kraje) při řešení majetkových sporů ze všech shora uvedených smluv a případů, a dále zejména ze smluv:

 • s investory do majetku samosprávných celků
 • o výstavbě
 • o poskytování služeb, atd.

s výjimkou majetkových sporů týkajících se výkonu státní správy.

Občanská sdružení a další subjekty

Občanská sdružení a další subjekty, které jsou způsobilé nabývat práva a povinnosti a být tak účastníky právních vztahů, ze všech shora uvedených smluv a případů.

* povinné položky