V souladu se svým základním cílem Sdružení nezávislých arbitrů, čímž je podpora právního vědomí podnikatelských, případně i jiných osob, o způsobech a možnostech alternativních řešení majetkových právních sporů bez nutnosti předložení takového sporu k rozhodnutí soudem, např. cestou mediace, korelace, rozhodčího řízení, mimo jiné také ve sporech s mezinárodním prvkem, pořádá Sdružení nezávislých arbitrů pravidelné semináře.

Tyto semináře jsou bezplatné. Zpravidla osnova programu, pokud nezazní požadavek na jiný obsah, je tvořen těmito tématickými pilíři:

Program:

  • Srovnání s řízením před soudy
  • Zákonná úprava rozhodčího řízení
  • Postup v řízení před rozhodci Sdružení rozhodců
  • Diskuse o využití v každodenní praxi

Přednáší:

Mgr. Marek Kasal, předseda Sdružení nezávislých arbitrů

Místo a den konání:

Tobrucká 601, Praha 6, PSČ: 160 00, vždy první pátek v měsíci

Poznámka:

Účast je třeba vždy nahlásit telefonicky, nebo e-mailem. Po dohodě lze sjednat termín školení individuálně.
Doba trvání je 1 – 2 hodiny.





* povinné položky